Evalueren van het Health Systems Advocacy Partnership Programma

Health Systems Advocacy Partnership is een programma wat gesponsord wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende organisaties bijeenbrengt, zoals Amref – Flying Doctors, the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI), Wemos and the Dutch Ministry for Foreign Trade and Development Cooperation. Het programma heeft als doel mensen in staat te stellen om hun rechten te realiseren op de hoogst haalbare seksuele en reproductieve gezondheid in Kenia, Malawi, Tanzania, Oeganda en Zambia. Het programma beoogt bij te dragen aan het bereiken van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) door ruimte te creëren voor sterk maatschappelijk middenveld om op een effectieve manier om te gaan met overheden, bedrijfsleven en andere stakeholders die verantwoordelijkheid zijn voor gezondheidssystemen om onpartijdige, toegankelijke en kwalitatieve SRGR-diensten te verlenen. De strategieën hiervoor zijn capaciteitsversterking van het maatschappelijk middenveld, onderzoek, bewustmaken en belangenbehartiging.

Omdat het partnerschap in 2020 eindigt, hebben ze ResultsinHealth (RiH), een internationaal adviesbureau over volksgezondheid, gevraagd om de eindevaluatie te verzorgen. Voor de evaluatie heeft RiH Sprockler op twee manieren gebruikt: om veranderverhalen op te halen en om de resultaten van het programma door middel van Sprockler’s Outcome Harvesting feature te verzamelen.

Veranderverhalen en resultaten

126 veranderverhalen zijn verzameld in de verschillende landen van het programma en in Nederland. Respondenten reflecteerden op het werk wat ze hebben gedaan tijdens of na de betrokkenheid van HSAP of hun partners. Een vraag was bijvoorbeeld “Heeft een persoon of een groep iets anders gedaan of voor het eerst gedaan vanwege hun belangenbehartiging? Zo ja, wat is er veranderd?”.

“De aanpak van het betrekken van gemeenschappen veranderde van boven naar beneden naar beneden. We hebben onze leiders en gemeenschapsleden betrokken bij sociale verantwoordelijkheid om hun leiders verantwoordelijk te houden. Als gevolg hiervan verleent het ministerie van Volksgezondheid in sommige klinieken nu diensten (waaronder SRGR). Dit komt doordat onze gemeenschappen nu op de hoogte zijn van sociale verantwoordelijkheid.”

Door een serie workshops en online sessies ondersteund door de Sprockler software, hebben ze ook 240 resultaten (outcomes) geoogst. 69 hiervan werden vervolgens geverifieerd door externe partijen met kennis over het onderwerp maar met een onafhankelijke positie. Omdat genoeg externe partijen het eens waren met de resultaten, is de hele set van 240 geldig verklaard.

Conclusies

RiH concludeert dat HSAP vooruitgang heeft geboekt bij het bereiken van hun doelstellingen met betrekking tot capaciteitsversterking van individuele maatschappelijke organisaties, CSO-netwerken, gemeenschappen en media. Pleitbezorging door HSAP-partners en CSO's in verschillende contexten leverde verschillende resultaten op. Opmerkelijke resultaten waren onder meer beleidsaanname, budget en beleidsimplementatie, bestuur, financiering van de gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheidsartikelen. De benaderingen waren complementair en versterkten elkaar. HSAP droeg bij aan de toegenomen capaciteit, zichtbaarheid en legitimiteit van CSO, waardoor ze betrokken konden zijn bij de dialoog en meningsverschillen met hun regeringen en andere belanghebbenden.

Meer info:


Bekijk alle berichten