Om je de waarheid te vertellen…

Wij geloven dat…

er geweldige kansen zijn voor de mensheid om zich op een betekenis- en waardevolle manier te ontwikkelen met de kennis, technologie en middelen die nu beschikbaar zijn.

geïnspireerde dialoog en zelf-reflectief leren nodig zijn om mensen in staat te stellen hun collectieve wijsheid, passie en creativiteit te ontgrendelen.

SPROCKLER is een antwoord op de vraag hoe wij kunnen begrijpen wat er gaande is in een wereld van toenemende complexiteit.

Sprockler creëert kansen om onze dromen te realiseren. Daarom willen we dat Sprockler toegankelijk, bruikbaar en betaalbaar is voor iedere organisatie ter wereld.

Waarom bestaan we?

Onze complexe wereld

Onze wereld wordt steeds complexer. Duurzame ontwikkeling hangt af van een ontelbare hoeveelheid verbonden factoren. De huidige realiteit gedraagt zich niet “volgens plan” en de illusie van voorspelbaarheid lijkt zoek. Onze traditionele methoden van blauwdrukken, logische kaders en van resultaatgericht en doelmatig plannen, gaan uit van oorzaak en gevolg. Hierdoor zijn deze methoden niet geschikt voor complexe en interdisciplinaire situaties, waardoor ze steeds minder bruikbaar zijn voor het realiseren van onze doelen.

Mensen + technologie

Huidige mobiele en digitale technieken maken het mogelijk om ‘human sensor networks’ te ontwikkelen, waarin een grote groep mensen hun ervaringen met een belangrijk thema registreert. Zij helpen ons te begrijpen wat er speelt zodat besluitvormers, investeerders, beleidsmakers of leiders van gemeenschappen hierop kunnen reageren. Zo’n netwerk creëert proactieve vooruitzichten die helpen aan te voelen wat er gaat gebeuren, zodat het makkelijk wordt er op voor te bereiden (in tegenstelling tot retrospectieve inzichten).

Adaptief leren

In een complexe wereld is niks zeker en moeten we ons continu aanpassen. Dit is precies waar adaptief leren over gaat. Het idee is dat we voortdurend leren, waardoor we opkomende signalen beter kunnen waarnemen en interpreteren. Bovendien verschaffen snelle feedbackloops en het openstaan voor onverwachte veranderingen belangrijke inzichten over de manier waarop gerelateerde strategieën en systemen de ontwikkeling naar positieve impact kunnen bevorderen of afremmen.

Ontwerpprincipes

Mensen worden vaak gezien als passieve bronnen van informatie in plaats van actieve bronnen van inspiratie.

Dit gebeurt vooral in monitoren en evaluatie, kennismanagement en strategische planning. Hoeveel saaie, onsamenhangende of misplaatste enquêtes heb je al ontvangen? Het is makkelijk om mensen te vragen wat ze denken, maar mensen zullen je niet veel vertellen als ze er niet van overtuigd zijn dat er gekeken wordt naar de problemen die ze aankaarten. Als we in staat zijn om mensen bij het proces te betrekken en te inspireren, zullen ze sneller bereid zijn hun waardevolle ervaringen met ons te delen.

De peilingen die worden gehouden met SPROCKLER kunnen geïntegreerd worden in het dagelijks leven, betekenis hebben voor iedereen, nieuwsgierigheid opwekken, en vragen niet meer tijd dan nodig is. Dit staat in groot contrast met de meeste enquêtes.

De volgende principes zijn essentieel voor SPROCKLER:

Verhalen vertellen

Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid, die wordt beïnvloed door iemands intenties en die zich continu aanpast naarmate het begrip van de situatie verandert. Verhalen zijn de manier die mensen gebruiken om de wereld om hen heen te begrijpen. Cijfers kunnen je vertellen wat er gebeurd is, maar alleen verhalen kunnen je vertellen waarom dingen gebeuren.

Zelf betekenis geven

We vragen mensen zelf betekenis te geven aan hun eigen ervaring (verhaal). Als mensen zelf betekenis geven, bevordert dat de authenticiteit en de correctheid van de uitkomsten. Bovendien verhoogt het het gevoel van eigenaarschap dat de respondent zal ervaren over zijn eigen verhaal.

Wijze analyse

Een verzameling verhalen kan trends, bedreigingen en kansen aan de oppervlakte brengen. Deze zijn breed genoeg voor het vormen van een nieuwe strategie en echt genoeg om specifieke en directe actie in gang te zetten. Met SPROCKLER kun je meer en ingewikkeldere informatie overbrengen.

Delen van inzichten

Hoe vaak heb je een enquête ingevuld en werd je achteraf geïnformeerd over de uiteindelijke resultaten? Hoe vaak kon je zelf deelnemen aan de interpretatie van de data? Als we mensen willen inspireren en betrekken, alert en actief willen houden, en wijzer en bewuster willen maken, moet het delen van wat ontdekt is op een begrijpelijke manier gebeuren. Dit maakt adaptief leren mogelijk.

Bronnen

Sprockler maakt als filosofie en tool gebruik van vele verschillende inspirerende bronnen. Zoals deze:

The art of questioning

De art of questioning is iets wat we geleerd hebben van David Cooperrider, bekend door zijn onderzoek en toepassingen Appreciative Inquiry. Elk waardevol proces begint met het formuleren en stellen van de juiste vraag. Zonder de juiste vraag krijg je geen optimale uitkomst. De eerste stap in het maken van een SPROCKLER peiling is daarom dan ook het bedenken van deze vraag.

Sensemaking

Het werk door Brenda Dervin en Karl Weick over Sensemaking, het proces waarbij mensen zelf waarde geven aan hun ervaringen. Dit concept gebruikt inzichten uit informatiekunde, de studie naar menselijke en elektronische interactie en organisatieleer.

Cynefin

Het werk van Cynthia Kurz en Dave Snowden is gebaseerd op onderzoek naar complexe, wendbare systemen. Het Cynefin raamwerk is een belangrijk en verhelderend stuk. Ze keken ook naar het gebruik van verhalen en technieken die rekening houden met complexiteit om zo een ander perspectieven in besluitvorming in te brengen. Sprockler maakt gebruik van deze inzichten.

Meetings that matter

Marvin Weisbord en Sandra Janoff hebben ons voornamelijk beïnvloed door hun werk over Future Search en dan vooral hun vier design principes. Deze principes stellen mensen in staat om samen te werken in complexe situaties, inclusief die waar veel conflict of onzekerheid is. In de meetings over SPROCKLER hebben we deze vier design principes constant gebruikt.