Verhalen van vrouwen en jongeren als bruggenbouwers in Libië

Van 2016 tot 2020, heeft een consortium geleid door Cordaid, in samenwerking met Human Security Collective (HSC) en acht in Libië gevestigde maatschappelijke organisaties, het programma ‘Women and Youth as Bridge builders’ uitgevoerd In Libië. De evaluatie van het programma liet zien dat het een diepgaande impact heeft gehad op het beeld wat de activisten van zichzelf hadden als bruggenbouwers en dat het hielp om hun gedrag en overtuigingen over gender en hun eigen rechten positief te veranderen, vooral voor mannelijke deelnemers.

Eindevaluatie en Sprockler

Na afloop van het programma werd begin 2021 een eindevaluatie uitgevoerd door Nele Blommestein, Caroline van Koot en Fatima Moussawi. Er werd gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan methoden, waaronder het verzamelen van verhalen van deelnemende activisten met behulp van de Sprockler tool. De activisten kregen een reeks open vragen voorgelegd, waarin hen werd gevraagd om hun ervaringen als bruggenbouwers te beschrijven, evenals een reeks gesloten vragen om hun antwoorden op de open vragen nauwkeuriger te categoriseren. In totaal werden 35 antwoorden verzameld, waarbij zeven van de acht partnerorganisaties vertegenwoordigd waren.

Veranderde percepties van activisten

Bijna alle verhalen van activisten, zowel van mannen als vrouwen, beschrijven een diepgaande impact van het programma op hun geloofssysteem.

“De impact was op mijn eigen perceptie. Ik ben een van die mensen die niet overtuigd waren van de rol van de vrouw in de maatschappij. Ik was er meer van overtuigd dat [haar rol] te maken moest hebben met werk binnenshuis. Daarom geloof ik dat het programma mijn visie heeft veranderd, en ik denk dat vrouwen effectiever moeten zijn en op het sociale vlak moeten optreden en niet alleen binnenshuis.”
Mannelijke activist

Binding met mede-activisten

Sommige verhalen gaan over how de activisten, afkomstig uit verschillende regio’s in het land, hun meningsverschillen op een constructieve manier bijlegden.

“Er was een moment dat we allemaal met elkaar verbonden waren als vredesbouwers in Libië, het was in 2019, na de oorlog in Tripoli, toen iedereen emotioneel geladen was. We hadden de kans om diep na te denken over onze politieke opvattingen en hoe die onze sociale relaties beïnvloeden. Het was een moment van waarheid toen iedereen in de groep hun gevoelens uitpakten en elkaar begon te beschuldigen en bijna gingen vechten, maar we bereikten een punt waarop we ons allemaal realiseerden dat we ons ook in elkaar kunnen inleven, want elk van ons heeft pijn en hun eigen ervaringen. Ik denk dat dit een moment was waarop we allemaal leerden om onze problemen op een gezonde manier op te lossen.”
Vrouwelijke activist

Geest van doorzettingsvermogen

In de evaluatie werd opgemerkt dat het programma werd uitgevoerd met een geest van doorzettingsvermogen en aanpassing in wat een complexe en zeer gevaarlijke context was in Libië. De activisten stonden onder grote druk en liepen grote risico’s door de fragiele veiligheidssituatie, maar vonden toch oplossingen om hun initiatieven uit te voeren en gaven blijk van opmerkelijke toewijding en veerkracht gedurende de hele uitvoering van het programma. Jammer genoeg werd geen verder financiering toegekend om de uitvoering te ondersteunen.

Meer info:


Bekijk alle berichten